Otse-eeter

IURDTV

See kanal on nende inimeste jaoks, kes tahavad oma elus näha muutust. Saateid edastatakse ööpäevaringselt interneti ja raadio teel.

Saated muutuvad pidevalt, et olla inimestele arusaadavam ja neile lähemal. Kanali töös toimuvad muutused, et teha see inimestele selgemaks ja mugavamaks, sest pole ühtegi paremat võimalust täita Kristuse poolt jäetud käsku: „Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule“ (Markuse 16 : 15).

Nendel põhjustel lõi IURDTV looja piiskop Masedo võrgu, läbi mille võib inimest aidata kõigis elusfäärides. Sisemine tasakaal, füüsiline tervis, majanduslik stabiilsus, harmooniline ja õnnelik pereelu – kõik need elusfäärid on puudutatud saadetes, mida kantakse üle 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas. Tõepoolest saab inimene igas kohas igal ajal kuulata kanalit ja saada just seda informatsiooni ja toetust, kuulata just seda sõna, mida ta antud olukorras vajab.

Niisuguse internetilehekülje loomine, mis töötaks 24 tundi ööpäevas, oli piiskop Julio unistus. 2005. aasta juulis loodi Positiivne Raadio. 2011. aasta mais hakkas tööle IURDTV. Euroopas tegutseb telekanal 2011. aastast deviisi all „Siin leiate te elu!“

Projekti juhib piiskop Julio Freitas. Tema nägemus on alati olnud suur, ta soovis kanali tööd laiendada viiele kontinendile. Täna on see teostatud. Lisaks sellele, et see on tasuta katkematu ringhääling, on JURDTV-l eraldi programm iga kontinendi jaoks, et tõstatada küsimusi ja probleeme elanike eripära arvestades.

Vaata, osale, kasuta, jaga linke sõpradega ja hakka telekanali sponsoriks, sest IURDTV – see oled sina!

Piiskop Julio sõnade järgi on IURDTV virtuaalne ülikool.

Vaadake praegu

Positiivne Raadio

Raadio teie õnnistuseks

positiva

Positiive Raadio on nende aastate jooksul veidi muutunud, on tekkinud uued programmid.

Te võite kuulata Positiivset Raadiot veebisaidilt helpcenter24.org vajutades lingile.

Kuulake oma lemmikmuusikat, ülekandeid, pastori sõna ja muud, kus te ka ei viibiks.

Internet-raadio

Raadio-internet – see on raadiotehnoloogia (AM/FM), et kuulata muusikat, uudiseid, ülekandeid….interneti funktsioonidega.

Raadio-interneti eelis on võimalus alati kuulata lemmikmuusikat või uudiseid teie regioonis või kus tahes.

Iga aastaga võidab onlain-raadio populaarsust oma kättesaadavuse ja võimaluste tõttu.

Kuulake praegu