Teisipäev

Tervendamine

Kui te kannatate pidevalt haiguste all ja olete juba kõikjalt abi otsinud ning valust ja probleemidest väsinud, ärge jätke seda võimalust kasutamata! Jumalateenrid paluvad jõuliselt haigustest tervenemise eest.

„Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juure koguduse vanemad ja need          palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise,            ja Issand teeb ta terveks…“ (Jakoobuse 5:14 – 15).

Ärge oma võimalust kasutamata! Jeesus Kristus tegutseb täna samuti nagu minevikus!

Kell: 11.00, 15.00, 18.00