Godllywood

Selles grupis osalevad igas vanuses naised, kes on ülemaailmse kiriku Jumala Riik liikmed või kirikuteenrid. Grupis on kaks sektsiooni: Godllywood ja Vooruslik naine. Mõlemas on kategooriad:

Lapsed: selles grupis osalevad tütarlapsed, kes tegutsevad kahes rühmas – Ilusad ja Kallid. Et astuda nendesse gruppidesse, on vaja läbida ettevalmistus, mis kestab ühe kuu. Pärast seda osalevad tütarlapsed tseremoonial, kus nad annavad tõotuse täita grupi koodeksit. Igal kuul saadavad tüdrukud enda täidetud ülesanded oma kasvatajale Suurele Õele.

Õpetaja: see on esimene aste grupile Kuulekad ja Armulised. Enne sellesse gruppi astumist on samuti vaja läbida ettevalmistus, pärast mida antakse tõotus olla ustav Godllywoodi koodeksile. Kõik täidavad igakuiseid ülesandeid ja saadavad need oma kasvatajale Õele ja Suurele Õele.

Väike Õde: sellesse gruppi saavad ainult need naised, kes on olnud vähemalt kaks aastat grupis Õpetaja ning kellel on toimunud sisemine muutus grupis osalemise aja jooksul. Nüüd võivad nad aidata nii neid, kes on grupis Lapsed kui ka neid, kes on grupis Kuulekad.

Suur Õde: siia kuuluvad Väiksed Õed, kes on juhendanud ja kontrollinud Laste grupi ülesandeid.

Sekretär: aitab igas rajoonis Peamist Suurt Õde. Ta tegeleb grupi arvetega Peamise Suure Õe juhendamisel ja on ainuke, kellel on lubatud tegeleda informatsiooniga reiside, kohtumiste, sündmuste kohta, aga ka korjata tunnistusi, et tulevikus neid sotsiaalvõrgustikes avaldada.

Õde: Tavaliselt on ta pastori naine või vooruslik naine. Et saada Õeks, peab kandidaat olema tõeliselt jumaliku iseloomuga ja vastama kõigile Godllywood grupi nõudmistele. Samuti peab ta olema heakskiidetud piiskopi või pastori poolt ning vastutav selle maa eest, kus ta asub. Õde hoolitseb Õpetaja ja Voorusliku Naise eest.

Suur Õde: vaatamata nimetusele, mis vastab Vanemale Õele, on Suur Õde kui vaimne ema, kes juhendab, kuulab ja abistab grupi liikmeid. Tema kiidab heaks piiskop, kes on antud maa eest vastutav, kuhu ta kuulub, sest Suur Õde peab olema vaimne, hoolitsema inimeste eest, olema kuulekas ja alandlik, et õpetada, suunata ja juhtida gruppi. Suur Õde hoolitseb Õe eest.

Peamine Suur Õde: on igal maal üks, kes vastutab kõigi grupi liikmete ja teiste kõrgemate gruppide liikmete eest. Ta hoolitseb oma regiooni Suure Õe eest ja organiseerib üritusi ning igakuist sotsiaaltööd. Igal Peamisel Suurel Õel on abiline.

Regiooni Suur Õde: vastutab selle valdkonna eest, mis on talle usaldatud. Samuti hoolitseb ta Peamise Suure Õe eest, kellel on samuti abiline.

Asutaja Suur Õde: on Godllywoodi looja Cristiane Cardoso. Ta hoolitseb regiooni Suure Õe eest, annab igakuiseid ülesandeid, jagab sõnumeid, planeerib kohtumisi ja iga-aastaseid üritusi.